Kolej

  • Przejazd

    Nagrania terenowe bez pociągu, tego jeszcze nie było. Oto mój pierwszy pociąg.